New Career Opportunities, Deiseanna Gairme Nua

print version
'New Career Opportunities, Deiseanna Gairme Nua' image

October 2010, Bioshell announces a number of career opportunities to facilitate its growth.

Deireadh Fómhair 2010, fógraíonn Bioshell líon deiseanna gairme chun a fhás a éascú.

 

Please enter your selected career in the e-mail subject line and forward your application and CV to jobs@bioshell.ie

Cuir isteach an ghairm atá roghnaithe agat i líne ábhair an ríomhphoist le do thoil agus seol d'iarratas agus do CV chuig jobs@bioshell.ie

 

Please select your new career below.

Roghnaigh do ghairm nua thíos le do thoil.