Press Release, Preasráiteas

print version

1 November 2010, Bioshell Teoranta Announces Expansion With 20 New Jobs for the Mayo Gaeltacht

 

Bioshell Teoranta, a manufacturer of healthcare products based in the Mayo Gaeltacht, has just announced that it will be creating 20 new jobs with recruitment to begin immediately.

 

Bioshell Teoranta manufactures a wide range of vitamin and mineral supplement products from its production facility in Ceathrú Thaidhg in North West Mayo on a contract basis for its customers worldwide.  The company, which specialises in the provision of sports nutrition products and traditional herbal medicines, was granted a Manufacturer's Authorisation by the Irish Medicines Board (IMB) last month. This certification allows the company to increase it's product range and expand into the pharmaceutical market. To facilitate the company's development and growth, it recently established an additional base in the Údarás na Gaeltachta industrial park in Belmullet to accommodate the warehousing, quality control and administration end of the business.

 

Speaking at the announcement, Reiner Eschwey, Company Director, said "Bioshell is expanding to meet the growth in demand in the sports nutrition and food supplement market. The IMB Manufacturer's Authorisation enhances the company's reputation and places us in a more competitive position by allowing us to present our customers further products offerings, quality assurance and traceability of raw materials.  The new facility provided by Údarás na Gaeltachta in Belmullet will allow us to undertake our expansion plans and increase production and capacity ensuring that our business can grow into the future."

 

The company is currently recruiting 8 high calibre positions in validation, QC, IT and production for its bases in Ceathrú Thaidhg and Belmullet and the remaining positions will be recruited over the next two year period. Pádraig Ó hAoláin, CEO of Údarás na Gaeltachta said that "Bioshell Teo is an excellent example of how a small Irish company with a rural base can be a player in a global market. At a time when businesses around the country are facing tremendous challenges, it is encouraging to see an enterprise that is continuing to grow and expand. Údarás na Gaeltachta have been working with Bioshell since they first decided to locate to the West of Ireland. We are very pleased to be able to facilitate and support this new development and welcome the 20 new jobs that are being created as a result."

 

 

1 Samhain 2010, Fógraíonn Bioshell Teo Leathnú agus 20 Post Nua do Ghaeltacht Mhaigh Eo

 

Tá fógra díreach tugtha ag Bioshell Teo, déantúsóir táirgí cúraim sláinte atá lonnaithe i nGaeltacht Mhaigh Eo, go mbeidh sé ag cruthú 20 post nua agus go gcuirfear tús láithreach leis an earcaíocht.

 

Déanann Bioshell Teo raon leathan táirgí forlíonta vitimín agus mianrach óna shaoráid táirgíochta i gCeathrú Thaidhg in Iarthuaisceart Mhaigh Eo, ar bhonn conartha dá gcustaiméirí ar fud an domhain. Bhronn Bord Leigheasra na hÉireann (IMB) Údarú Déantúsóra ar an gcuideachta, a dhéanann sainsholáthar ar tháirgí cothaithe spóirt agus cógais luibhe traidisiúnta, an mhí seo caite. Ceadaíonn an deimhniú seo don chuideachta cur lena raon táirgí agus leathnú amach sa mhargadh cógaisíochta. D'fhonn forbairt agus fás na cuideachta a éascú, bhunaigh sí bunáit bhreise le déanaí i bpáirc tionscail Údarás na Gaeltachta i mBéal an Mhuirthead chun freastal ar réimsí trádstórála, rialaithe cáilíochta agus riaracháin an ghnó.

 

Ag labhairt dó ag an ócáid fógraíochta, dúirt Reiner Eschwey, Stiúrthóir na Cuideachta, go bhfuil Bioshell ag leathnú chun freastal ar an bhfás ar an éileamh sa mhargadh cothaithe spóirt agus forlíonta bia. Dúirt sé leis go gcuireann Údarú Déantúsóra an IMB le cáil na cuideachta agus go dtugann sé seasamh níos iomaíche di trí dheis a thabhairt di níos mó táirgí, dearbhaithe cáilíochta agus inrianaitheachta amhábhair a thairiscint dá custaiméirí. Tabharfaidh an tsaoráid nua a chuir Údarás na Gaeltachta ar fáil i mBéal an Mhuirthead deis di tabhairt faoi a pleananna leathnaithe agus cur le táirgeadh agus le hacmhainneacht, rud a chinnteoidh gur féidir leis an ngnó fás a bhaint amach sa todhchaí, a dúirt sé.  

 

Tá 8 post ardcháilíochta á earcú ag an gcuideachta faoi láthair, i mbailíochtú, rialú cáilíochta, teicneolaíocht na faisnéise agus táirgeadh, dá bunáiteanna i gCeathrú Thaidhg agus i mBéal an Mhuirthead agus déanfar na poist eile a earcú sa tréimhse dhá bhliain amach romhainn. Dúirt Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, gur sampla iontach é Bioshell den tslí gur féidir le cuideachta Éireannach bheag a bhfuil bunáit tuaithe aici a bheith ina imreoir i margadh domhanda. Dúirt sé leis gur rud spreagúil é fiontar atá ag fás agus ag leathnú i gcónaí a fheiceáil ag tráth ina bhfuil dúshláin ollmhóra os comhair ghnólachtaí ar fud na tíre. Dúirt sé go bhfuil Údarás na Gaeltachta ag obair le Bioshell ón gcéad lá ar chinn siad lonnú in Iarthar na hÉireann, agus go raibh ríméad orthu a bheith in ann an fhorbairt nua sin a éascú agus tacú léi, agus gur chuir an tÚdarás fáilte roimh na 20 post nua a bhí á gcruthú dá bharr.